Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (Ε.Φ.Μ.) είναι ένα δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 και τα μέλη του σήμερα αριθμούν περί τις 40 συλλογικότητες.

Κύριος στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δύσκολη και μακρά διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία, ενισχύοντας την εμπλοκή των ίδιων των μεταναστών και τη συλλογική και ατομική τους ευθύνη προς την κατεύθυνση αυτή.

Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, ενεργοποιούμαστε σε τρεις διαφορετικούς, αλληλένδετους όμως, χώρους: στις κοινότητες των ίδιων των μεταναστών, μέσα στην ελληνική κοινωνία, και απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία, με τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της.

Όσον αφορά στους μετανάστες, συμβάλλουμε:

 • στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • στην προώθηση των προτάσεων και των αιτημάτων τους και στην εκπροσώπηση στη δημόσια συζήτηση με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και τα θεσμικά της όργανα, τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς
 • στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα
 • στην αυτό-οργάνωση των κοινοτήτων και στην εκπαίδευση των στελεχών τους ώστε να δρουν ενεργά και υπεύθυνα για την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία

Όσον αφορά στην ελληνική κοινωνία, φροντίζουμε για:

 • την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
 • την παράλληλη προώθηση των αξιών της πολυπολιτισμικότητας, της δημοκρατικής συμβίωσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότιμης συμμετοχής στα κοινά
 • τη συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συνδικαλιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς και Κοινωνικές Οργανώσεις
 • τη συμμετοχή σε δράσεις έρευνας, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, είτε ως συλλογικός φορέας των μεταναστευτικών κοινοτήτων είτε από κοινού με συνεργαζόμενους κοινωνικούς εταίρους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Όσον αφορά στην Ελληνική Πολιτεία, ενεργοποιούμαστε έντονα για:

 • τη συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν στους μετανάστες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που τους αφορούν
 • την κατάρτιση και επεξεργασία προτάσεων και τη χρήση εργαλείων όπως υπομνήματα, συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις, συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία κτλ., προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων
 • τη συμμετοχή στη βελτίωση όχι μόνο του μεταναστευτικού νόμου, αλλά όλου του φάσματος των νόμων, κανονισμών και διατάξεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των μεταναστών, απ` όποιο όργανο ή θεσμό της Πολιτείας κι αν πηγάζουν.

Η συνεργασία και ο εποικοδομητικός δημόσιος διάλογος μεταξύ των τριών αυτών χώρων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου μας, καθώς απαιτείται τόσο η ενεργός συμμετοχή των μεταναστευτικών κοινοτήτων και η αποδοχή εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας, όσο και τα θεσμικά πλαίσια που θέτει η Πολιτεία, για να οδηγηθεί τελικά μια πολυπολιτισμική κοινωνία σε αρμονική συνύπαρξη και πρόοδο.

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών αναγνωρίστηκε ως σωματείο δευτεροβάθμιας οργάνωσης το 2008 με την υπ` αρ. 991/08 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα ειδικά βιβλία με α/α 27301 στις 14/4/2008. Το Δεκέμβριο του 2016 εγγράφηκε στο Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.


Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 Μοαβία Μ. Αχμέτ

 Πρόεδρος

 Αβταντήλ Μικαμπερίτζε     

 Αντιπρόεδρος

 Δήμητρα Μάλλιου

 Γενική Γραμματέας

 Ανουάρ Ικμπάλ

 Ταμίας

 Σάμ Ιντρίσου

  Μέλος

 Έντμοντ Γκούρι

 Μέλος

 Ασσέφα Ντεμπέλε

 Μέλος

Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών ορίστηκε ο κος Μοαβία Μ. Αχμέτ. Απουσία του Προέδρου του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και την εκπροσώπηση του Φορέα ο Αντιπρόεδρος κ. Αβνταντήλ Μικαμπερίτζε.


Η εφορευτική επιτροπή

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 ΦΟΡΕΑΣ

 Charles Kingori      

 Κενυατική Κοινότητα

 Καγιού Λινγκοπόρα  

 Τανζανική Κοινότητα   

 Sinoho Munir Badr                    

  Ελληνοπακιστανικός Σύλλογος  


Μέλη του Φόρουμ


1. Migrant women network

2. Greek Sudanese Friendship leaque

3. Romanian and Moldavian Community

4. Federation of Albanian Communities in Greece

5. Georgian Cultural Center Caucasus

6. Syrian House

7. Ukrainian Community

8. Greek Pakistan Association of Greece

9. Afghan Community

10. Community of Ghana in Greece

11. Nigerian women organization

12. Ethiopian Center for youth

13. Zanzibar Community

14. Sudanese Community

15. Arab communities of Ambelokipi

16. Ethiopian Community of Greece

17. Nigerian Community in Greece

18. Tanzanian Community in Greece

19. Kenyan Community in Greece

20. Greek Indian Cultural Company

21. United Ukraine Union, Volunteers `From Greece with love`

22. Syrian community in Greece

23. Ukrainians of Greece

24. Greek Georgian Community `Dioskouria`

25. Panafrican Union of Greece

26. Palestinian Workers Union in Greece

27. El Rapta Egyptian community

28. Senegal Community

29. Romanian Women Network

30. Cameroon Community

31. Morocco Community

32. Bangladesh Community

33. Ukrainian Community `The land of stork`

34. Union of Madagascar

35. Guinea Community

36. Somalian Community

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ