Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (Ε.Φ.Μ.) είναι ένα δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 και τα μέλη του σήμερα αριθμούν περί τις 40 συλλογικότητες.

Κύριος στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δύσκολη και μακρά διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία, ενισχύοντας την εμπλοκή των ίδιων των μεταναστών και τη συλλογική και ατομική τους ευθύνη προς την κατεύθυνση αυτή.

Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, ενεργοποιούμαστε σε τρεις διαφορετικούς, αλληλένδετους όμως, χώρους: στις κοινότητες των ίδιων των μεταναστών, μέσα στην ελληνική κοινωνία, και απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία, με τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της.

Όσον αφορά στους μετανάστες, συμβάλλουμε:

 • στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • στην προώθηση των προτάσεων και των αιτημάτων τους και στην εκπροσώπηση στη δημόσια συζήτηση με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και τα θεσμικά της όργανα, τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς
 • στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα
 • στην αυτό-οργάνωση των κοινοτήτων και στην εκπαίδευση των στελεχών τους ώστε να δρουν ενεργά και υπεύθυνα για την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία

Όσον αφορά στην ελληνική κοινωνία, φροντίζουμε για:

 • την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
 • την παράλληλη προώθηση των αξιών της πολυπολιτισμικότητας, της δημοκρατικής συμβίωσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότιμης συμμετοχής στα κοινά
 • τη συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συνδικαλιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς και Κοινωνικές Οργανώσεις
 • τη συμμετοχή σε δράσεις έρευνας, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, είτε ως συλλογικός φορέας των μεταναστευτικών κοινοτήτων είτε από κοινού με συνεργαζόμενους κοινωνικούς εταίρους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Όσον αφορά στην Ελληνική Πολιτεία, ενεργοποιούμαστε έντονα για:

 • τη συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν στους μετανάστες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που τους αφορούν
 • την κατάρτιση και επεξεργασία προτάσεων και τη χρήση εργαλείων όπως υπομνήματα, συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις, συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία κτλ., προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων
 • τη συμμετοχή στη βελτίωση όχι μόνο του μεταναστευτικού νόμου, αλλά όλου του φάσματος των νόμων, κανονισμών και διατάξεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των μεταναστών, απ` όποιο όργανο ή θεσμό της Πολιτείας κι αν πηγάζουν.

Η συνεργασία και ο εποικοδομητικός δημόσιος διάλογος μεταξύ των τριών αυτών χώρων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου μας, καθώς απαιτείται τόσο η ενεργός συμμετοχή των μεταναστευτικών κοινοτήτων και η αποδοχή εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας, όσο και τα θεσμικά πλαίσια που θέτει η Πολιτεία, για να οδηγηθεί τελικά μια πολυπολιτισμική κοινωνία σε αρμονική συνύπαρξη και πρόοδο.

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών αναγνωρίστηκε ως σωματείο δευτεροβάθμιας οργάνωσης το 2008 με την υπ` αρ. 991/08 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα ειδικά βιβλία με α/α 27301 στις 14/4/2008. Το Δεκέμβριο του 2016 εγγράφηκε στο Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.


Διοικητικό Συμβούλιο

 • Μοαβία Μ. Αχμέτ, Πρόεδρος
 • Αβταντήλ Μικαμπερίτζε, Αντιπρόεδρος
 • Δήμητρα Μάλλιου, Γενική Γραμματέας
 • Ανουάρ Ικμπάλ, Ταμίας
 • Σάμ Ιντρίσου, Μέλος
 • Έντμοντ Γκούρι, Μέλος
 • Ασσέφα Ντεμπέλε, Μέλος


Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών ορίστηκε ο κος Μοαβία Μ. Αχμέτ. Απουσία του Προέδρου του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και την εκπροσώπηση του Φορέα ο Αντιπρόεδρος κ. Αβνταντήλ Μικαμπερίτζε.

 


Μέλη του Φόρουμ

1. Migrant women network 13. Zanzibar Community 25. Panafrican Union of Greece
2. Greek Sudanese Friendship leaque 14. Sudanese Community 26. Palestinian Workers Union in Greece
3. Romanian and Moldavian Community 15. Arab communities of Ambelokipi 27. El Rapta Egyptian community
4. Federation of Albanian Communities in Greece 16. Ethiopian Community of Greece

28. Senegal Community

5. Georgian Cultural Center Caucasus 17. Nigerian Community in Greece 29. Romanian Women Network
6. Syrian House 18. Tanzanian Community in Greece 30. Cameroon Community
7. Ukrainian Community 19. Kenyan Community in Greece 31. Morocco Community
8. Greek Pakistan Association of Greece 20. Greek Indian Cultural Company 32. Bangladesh Community
9. Afghan Community 21. United Ukraine Union, Volunteers `From Greece with love` 33. Ukrainian Community `The land of stork`
10. Community of Ghana in Greece 22. Syrian community in Greece 34. Union of Madagascar
11. Nigerian women organization 23. Ukrainians of Greece 35. Guinea Community
12. Ethiopian Center for youth 24. Greek Georgian Community `Dioskouria` 36. Somalian Community

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ