info@migrant.gr
210-8831620

Εμβόλια για Όλους - Vaccines for All

Εμβόλια για Όλους - Vaccines for All

Η INTERSOS Hellas, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ξεκινούν την προσπάθεια για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 όλων των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Διαβάστε το κάλεσμα:

*** Scroll for english ***

Εμβόλια για όλους!

Αθήνα, Αύγουστος 2021

Η INTERSOS Hellas, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ξεκινούν την προσπάθεια για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 όλων των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η πανδημία απειλεί την δημόσια υγεία και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγειονομικής φροντίδας της χώρας. Μεγάλη πρόκληση έχει αποτελέσει εξαρχής η προστασία των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν διαθέτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. Οι άνθρωποι «χωρίς χαρτιά» δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και στο εμβόλιο κατά της COVID-19. Αποκλεισμένοι, υφίστανται τις επιπτώσεις της πανδημίας, η οποία ήρθε να επιδεινώσει την ήδη δυσχερή θέση τους, τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και εξαθλίωσης.

Διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς επεσήμαναν από την πρώτη στιγμή την ανάγκη άμεσης υγειονομικής προστασίας και ένταξης στις εθνικές στρατηγικές εμβολιασμού κατά της COVID-19 των κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει ότι το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού θα διατεθεί δωρεάν σε όλο τον πληθυσμό στην ελληνική επικράτεια. Δεν υπάρχει ακόμη καμία προβλεπόμενη διαδικασία, ωστόσο, για τον εμβολιασμό των ανθρώπων «χωρίς χαρτιά».

Η δημόσια υγεία όμως προστατεύεται όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο αγαθό που λέγεται Υγεία. Η προστασία από την πανδημία μας αφορά όλους. Απαιτούνται λύσεις. Οι άνθρωποι «χωρίς χαρτιά» έχουν ανάγκη την προσοχή μας, την υποστήριξη μας, την κινητοποίηση όλων μας για να γίνει το αυτονόητο.

Όλοι έχουν δικαίωμα στον εμβολιασμό!

Συμπορευτείτε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την σελίδα της πρωτοβουλίας μας https://vaccinesforall.gr/  ή ακολουθήστε μας στο Facebook: @vaccinesforallgr ή επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: vaccinesforallgreece@gmail.com 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της INTERSOS Hellas.


INTERSOS Hellas
H INTERSOS Hellas είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με στόχο να παρέχει ίσες ευκαιρίες και μακροπρόθεσμες, βιώσιμες λύσεις σε άτομα που έχουν ανάγκη. Η INTERSOS Hellas είναι μέλος της οικογένειας INTERSOS, που είναι παρούσα από το 1992 σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

GFM logo
Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ) είναι το μεγαλύτερο δίκτυο - σωματείο μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Εδώ και 20 χρόνια, το ΕΦΜ υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων, προωθώντας την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, ενισχύοντας την ατομική και συλλογική τους ευθύνη και συμμετοχή, μέσω της συνεργασίας με θεσμικά όργανα, ΜΚΟ και την κοινωνία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

GFR
Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι η ένωση προσφύγων και μεταναστευτικών κοινοτήτων, καθώς και ατόμων και επαγγελματιών που εργάζονται όλοι μαζί για την ένταξη, υποστήριξη και ενδυνάμωση των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και των ανιθαγενών.


Access to Vaccines for Everyone! 

Athens, August 2021

INTERSOS Hellas, Greek Forum of Migrants and Greek Forum of Refugees address a Call to Action.

The current COVID-19 crisis has put healthcare under tremendous pressure. COVID-19 has greatly impacted undocumented migrants in Greece. For undocumented people, who are excluded from the health systems, the pandemic has exacerbated preexisting conditions of social exclusion and destitution

International and EU bodies have recommended addressing marginalized communities, including migrants in situations of vulnerability, in national vaccination strategies. The Greek government has reassured that the coronavirus vaccine will be available free of charge for all-in the country. In Greece, however, it is not possible for vulnerable groups, and more specifically for undocumented migrants, to register for vaccination. There is no procedure to overcome the absence of the necessary documentation. In addition to that, protection from immigration control consequences of getting the vaccines is not guaranteed. Thus, so far, there is no provision for their vaccination.

Without proper action, the pandemic will continue to have a disproportionate impact on all marginalized groups. The situation constitutes an urgent need of finding a solution for that vulnerable groups since the issue of public health concerns us all in the context of the protection of human life. The reality of the pandemic allows to raise the critical issues of access to health protection services, whose media sharing will act as a driving force for advocacy activities, besides increasing the awareness, solidarity, and popular participation in the campaign theme. 

INTERSOS Hellas, GFM and GFR are inviting anyone interested to join the campaign and sign this call. 

COVID-19 vaccine must be available for all! 

For more information, please check our website https://vaccinesforall.gr/  or follow us on our Facebook page @vaccinesforallgr or email us at vaccinesforallgreece@gmail.com

This campaign is supported by INTERSOS Hellas


 INTERSOS Hellas

INTERSOS Hellas is a non-governmental organization that operates in Greece with the aim to provide equal opportunities and long term, durable solutions to people in need. INTERSOS Hellas is a member of the INTERSOS family, active since 1992 in 20 countries around the world.

GFM logo
The Greek Forum of Migrants (GFM) is the biggest network - union of migrant and refugee communities in Greece. For 20 years now, GFM has been defending migrants’ rights and promotes their integration by enhancing their individual and collective responsibility and participation, collaborating with institutions, NGOs, and society -on a national and European level.

GFR
The Greek Forum of Refugees (GFR) is an association of refugee and migrant communities, as well as individuals and professionals working all together in the inclusion, support and empowerment of asylum seekers, refugees, migrants and stateless people.

Signatures of Organizations supporting campaign VACCINES FOR ALL:

Babel Dc Babel Day Center
Zeuxis
HumanRights360
Samos Volunteers
Jesuit Refugee Service/USA
Διοτίμα – Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών / CRWI Diotima
Symbiosis
ECHO100PLUS
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Network for Children’s Rights
DanishRefugeeCouncil
SolidarityNow
Terre des hommes Hellas
ARSIS
GCR
Equinox – Racial Justice Initiative
ENAR- European Network Against Racism
Αιθιοπική Κοινότητα Ελλάδος
Αλβανική Κοινότητα Ελλάδος
Αφγανική Κοινότητα Μεταναστών και Προσφύγων
Ελληνογεωργιανός Σύλλογος “Διοσκουρία”
Ελληνοϊνδικός Πολιτιστικός Σύλλογος
Ελληνοπακιστανικός Σύνδεσμος
Ελληνοσουδανικός Σύνδεσμος
Ένωση Νιγηριανών Γυναικών
Ένωση Ρουμάνων Γυναικών
Κενυατική Κοινότητα
Κοινότητα Γκάμπιας
Κοινότητα Κονγκό
Κοινότητα Μπουρούντι
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος
Πολιτιστικό Αιθιοπικό Κέντρο “Αιθίοπς”
Πολιτιστικό Κέντρο “Καύκασος”
Σενεγαλέζικη Κοινότητα
Στέγη Σύρων Ελλάδος
Σύνδεσμος Αλβανίδων Γυναικών Ελλάδος

!