Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Οι θέσεις του ΕΦΜ σχετικά με τη νομιμοποίηση που παρέχει ο Ν.3386/2005

Οι θέσεις του ΕΦΜ σχετικά με τη νομιμοποίηση που παρέχει ο Ν.3386/2005

Η καινούρια μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας επισφραγίζεται με τον Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια». Οι εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, που ζουν και εργάζονται στην Ελληνική επικράτεια, χωρίς άδεια παραμονής, έλπιζαν πως ο νόμος αυτός θα διευκολύνει και θα εξομαλύνει τη διαδικασία νομιμοποίησής τους.
Δυστυχώς, οι καινούριες ρυθμίσεις του νόμου αδυνατούν και πάλι να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ευρεία νομιμοποίηση των μεταναστών, που είναι και ο κεντρικός άξονας επίλυσης του μεταναστευτικού ζητήματος.

Με σκοπό την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος της νομιμοποίησης το ΕΦΜ επισημαίνει τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 91 των μεταβατικών διατάξεων του Ν.3386/2005 δικαίωμα νομιμοποίησης θα έχουν οι μετανάστες που διέμεναν στη χώρα μέχρι τις 31.12.2004 εφόσον διαθέτουν κάποια από τα παρακάτω αποδεικτικά για την διαμονή τους:

Θεώρηση εισόδου στην χώρα Οι μετανάστες που η είσοδός τους στη χώρα δεν απαιτεί θεώρηση εισόδου (π.χ. οι Βούλγαροι υπήκοοι που μπήκαν στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε.), δεν φέρουν ημερομηνία εισόδου στο διαβατήριό τους, που να αποδεικνύει το πότε εισήλθαν στην Ελλάδα, διότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον νόμο. Επίσης, όσοι πέρασαν στα εδάφη της Ελληνικής επικράτειας χωρίς τα απαιτούμενα επίσημα έγγραφα, δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν οποιοδήποτε αποδεικτικό απ’ όσα αναφέρει το παραπάνω άρθρο, λόγω του ότι ο ισχύων νόμος περί αλλοδαπών (2910/2001) απαγορεύει στις δημόσιες υπηρεσίες να συναλλάσσονται με αυτή την ομάδα μεταναστών. Οι δύο ομάδες αυτές αποτελούν το σημαντικό κομμάτι των μεταναστών που διαμένουν στην χώρα χωρίς άδεια παραμονής.

Βεβαίωση απόρριψης αιτήματος παροχής ασύλου Οι μετανάστες που έχουν υποβάλλει αίτηση παροχής ασύλου, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα καμία απάντηση για την υπόθεση τους ή για κάποιον λόγο η διαδικασία έχει διακοπεί, θα μείνουν και αυτοί έξω από την διαδικασία νομιμοποίησης. Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των απορρίψεων των αιτούντων άσυλο, μέχρι τον μήνα Απρίλιο του 2005, ανέρχεται στους 707. (Στατιστικά Ασύλου για την Ελλάδα 1997-2005, ANTIGONE – Information & Documentation Centre)

Χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου(ΑΦΜ) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για καταβολή ενσήμων. Οι μετανάστες που δεν διέθεταν άδεια παραμονής, δεν μπορούσαν να εργαστούν νόμιμα και κατ’ επέκταση δεν ήταν δυνατόν να αποκτήσουν αριθμό φορολογικού μητρώου, αλλά ούτε και ένσημα.

Οι μετανάστες που διέθεταν άδεια παραμονής και εργασίας μέχρι τις 01/07/2003 και στην συνέχεια έμειναν έξω από την διαδικασία της νομιμοποίησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας παραμονής, αρκεί να διαθέτουν 150 ένσημα το χρόνο. Δηλαδή μέχρι την ημερομηνία υποβολής συνολικά 300 ένσημα, που ισοδυναμούν με το ποσό των 2052 € . Επίσης, επειδή πρόκειται για διετή άδεια, πρέπει να καταβάλουν και παράβολο 300 €. Σύνολο: 2352€ !

Οι μετανάστες που δεν διέθεταν άδεια παραμονής καλούνται να αγοράσουν 150 ένσημα ακόμα και στην περίπτωση που είδη διαθέτουν τα απαιτούμενα ένσημα! Οπωσδήποτε το υψηλό κόστος για την υποβολή της αίτησης και την αγορά ενσήμων, τα οποία μάλιστα ο μετανάστης είδη διαθέτει, λειτουργεί αποθαρρυντικά και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην διαδικασία νομιμοποίησης.

Συμπερασματικά οι παραπάνω προϋποθέσεις αφήνουν μεγάλη μερίδα μεταναστών έξω από την διαδικασία της νομιμοποίησης.

Αίτημα του ΕΦΜ είναι να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανάστες, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα, να αντιμετωπιστεί η όποια παραβατικότητα προέρχεται από μετανάστες, να εξαλειφθούν τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού και τέλος διότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Ως εκ τούτου το ΕΦΜ θεωρεί απαραίτητο στα αποδεικτικά διαμονής να συμπεριληφθούν και σειρά άλλων δικαιολογητικών, όπως βεβαιώσεις από δημόσια νοσοκομεία, βιβλιάρια τραπεζών, κάρτες απεριορίστων διαδρομών του Ο.Α.Σ.Α., συμβόλαια ενοικίασης θεωρημένα από την εφορία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα από κρατικές υπηρεσίες, όπως δικαστήρια, σεμινάρια ΚΕΚ, πιστοποιητικά εγγραφής παιδιών σε δημόσια σχολεία κτλ.

Τα ένσημα που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση να περιοριστούν στα 150 για όλους, καθώς και να γίνονται δεκτά τα όσα ένσημα διαθέτουν αυτοί που θα νομιμοποιηθούν για πρώτη φορά.

2. Θεωρούμε πως η ενημέρωση σχετικά με τα θέματα νομιμοποίησης, όπως αυτά προκύπτουν από τη δημοσίευση του καινούριου νόμου, είναι από ελλιπής έως ανύπαρκτη. Σε συνάντηση που είχε σκοπό τη σχετική ενημέρωση, που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι εκπρόσωποι του ΕΦΜ προσκλήθηκαν την τελευταία στιγμή, γεγονός που εμπόδισε την προσέλευσή τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως παρόμοιες μέθοδοι ενημέρωσης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές κατά το παρελθόν. Το ΕΦΜ προτείνει για την ενημέρωση των μεταναστών :

• Τη σύσταση κέντρων ενημέρωσης μεταναστών
• Την ουσιαστική αξιοποίηση, αλλά και ενίσχυση του μεταναστευτικού τύπου, καθώς και τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για τους δημοσιο-γράφους που εργάζονται σ’ αυτόν.
• Ενημερώσεις, μέσω συνεντεύξεων Τύπου, σε τακτά χρονικά διαστήματα

3. Το ΕΦΜ ζητά την ευρεία δημοσιοποίηση των παραπάνω θέσεων, μέσα από όλους τους διαθέσιμους φορείς πληροφόρησης.

4. Αθήνα 13/10/2005

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ