Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Μεταναστευτικές οργανώσεις και Συνδικάτα: μπορούν να σηκώσουν το βάρος της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών;

Μεταναστευτικές οργανώσεις και Συνδικάτα: μπορούν να σηκώσουν το βάρος της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών;


Δείγμα η δομή του ΕΦΜ στα πλαίσια της Α.Σ.

Ένα από τα μεγάλα παράπονα των εκπροσώπων των μεταναστευτικών οργανώσεων εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι πολλά χρήματα ξοδεύονται μέσω Ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων στο όνομα των μεταναστών χωρίς να υπάρχουν πραγματικά οφέλη για τους ίδιους τους μετανάστες , οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται ως εθελοντές ή απλώς δείγμα για μελέτες.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση τίθεται συνεχώς από τις οργανώσεις το ζήτημα της χρηματοδότησης των μεταναστευτικών οργανώσεων ώστε να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που τους αναλογεί στην διαδικασία της κοινωνικής ένταξης των μελών τους. Η μικρή εμπειρία της εμπλοκή τους σε τέτοια προγράμματα έδειξε ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα όσον αφορά την διοικητική και λειτουργική τους ετοιμότητα έτσι ώστε να εκπληρώσουν τις γραφειοκρατικές τους υποχρεώσεις ως «ίσοι» εταίροι. Από την άλλη πλευρά στη πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων για την σύσταση της Α.Σ. στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τέθηκε το ζήτημα της ικανότητας των μεταναστευτικών οργανώσεων να απορροφήσουν τον προϋπολογισμό που προτάθηκε γι αυτές. Αυτή η διαβούλευση αποτέλεσε γόνιμο διάλογο γιατί υποχρέωσε το ΕΦΜ να πάρει πολύ σοβαρά το ζήτημα της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων του στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης που αναπτύχθηκε αργότερα.

Τα δύο αυτά σημεία αποτέλεσαν θέμα πρόκλησης για το Φόρουμ από την μία μεριά και μας έκαναν πιο αποφασιστικούς έτσι ώστε να ωφεληθεί το ΕΦΜ στο μέγιστο από την χρυσή ευκαιρία που αποτελεί ο β κύκλος του Equal.
Στο βιβλίο με τίτλο "Μετανάστες και ένταξη στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα" που εκδόθηκε πρόσφατα από την Α.Σ. αναφέρεται: "Το κεντρικό ζήτημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Α.Σ. εντοπίζεται στην προσπάθεια δημιουργίας περιβάλλοντος πραγματικής άσκησης των δικαιωμάτων των μεταναστών με έμφαση στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα τους. Ο σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη των μεταναστών και των προσφύγων σε μία προσπάθεια για ισότιμη και πλήρη άσκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων"

Δεν γνωρίζω με πια έννοια ακριβώς εννοεί η Α.Σ. αυτό το εγχείρημα ,το σίγουρο είναι ότι το ΕΦΜ στη δομή που έχει αναπτύξει στα πλαίσια της ιδέας αυτής βρήκε το κατάλληλο έδαφος για να πραγματοποιήσει ακριβώς αυτά τα παραπάνω λόγια με τον τρόπο που πιστεύει ότι είναι ο κατάλληλος για τους μετανάστες. Αυτό που ήταν σημαντικό για το ΕΦΜ ήταν να ορίσει με σαφήνεια το περιεχόμενο της υποστήριξης και την μεθοδολογία με στόχο να πετύχει την μέγιστη δυνατή πραγματική υποστήριξη. Δηλαδή την υποστήριξη εκείνη που ακριβώς χρειάζονται οι μετανάστες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες το ΕΦΜ όχι μόνο κατάφερε να πετύχει του σκοπό αυτό σε σχέση με τους μετανάστες αλλά μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς και εκπαίδευσης για σημαντική μερίδα Ελλήνων που ο καθένας με το δικό του τρόπο ασχολείται με τους μετανάστες αλλά και για τους ίδιους τους μετανάστες .

Μερικά από αυτά που έχουν σημασία είναι τα ακόλουθα:

- Η σημασία ύπαρξης ενιαίου και εξοπλισμένου χώρου

- Επαγγελματικό, εκπαιδευμένο και πολυεθνικό προσωπικό από την ίδια την ομάδα στόχου ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πολύπλοκα ζητήματα των διαφόρων ομάδων ως προς το περιεχόμενο σε συνδυασμό με την γνώση της γλώσσας της κάθε ομάδας αλλά και του πολιτισμικού υπόβαθρου.

- Η εμπιστοσύνη και η άμεση ετοιμότητα των ομάδων σε συνεργασίες

- Η δυνατότητα να παρέμβουν οι σύμβουλοι σε διοικητικά και οργανωτικά ζητήματα των οργανώσεων με σκοπό να λυθούν εσωτερικές συγκρούσεις ή να βελτιωθούν οι λειτουργίες τους με σκοπό να βελτιωθεί η γενικότερη απόδοση των οργανώσεων.

- Μέσω της δικτυακής μορφής δράσης μπορεί εύκολα να ικανοποιείται μεγάλο μέρος των προγραμμάτων της κάθε οργάνωσης ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εξασφαλιστεί η αναγνώριση τους από το σύνολο της κοινωνίας.

- Οι δεκάδες συναντήσεις εκδηλώσεις και σεμινάρια κάθε είδους που οργανώνονται στο χώρο είτε από κάθε οργάνωση μόνη της είτε από κοινού με το ΕΦΜ στο ίδιο χώρο που βρίσκονται όλοι μαζί, οδήγησε σε πολύπλευρες και απαραίτητες πολυεθνικές δράσεις σε τέτοιο βαθμό που δημιουργήθηκαν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των οργανώσεων. Επίσης σε άλλο επίπεδο δημιουργήθηκε και ένα είδος αλληλεξάρτησης που βοήθησε πολύ στην απορρόφηση τους σ ένα σύνολο.

- Η παρεμβατική αποτελεσματικότητα των συμβούλων στις διάφορες βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης δημιούργησε αυτοπεποίθηση στους υπόλοιπους εκπροσώπους και στα στελέχη των οργανώσεων. Βλέποντας ότι οι δικοί τους "σύμβουλοι" μπορούν να τακτοποιούν πολλά ζητήματα με επιτυχία μέσω σωστών επαφών και γνωριμιών.

- Πέραν από τα οφέλη όσον αφορά τα απαραίτητα τεχνικά ζητήματα σχετικά με την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των οργανώσεων η τωρινή εμπειρία αποτέλεσε την πρώτη και αναγκαία γνωριμία και άσκηση της διαβουλευτικής διαδικασίας ως προς το κρατικό και κυβερνητικό επίπεδο και ως προς τους κοινωνικούς φορείς.

- Οι οργανώσεις ωφελήθηκαν στο πεδίο της σωστής και οργανωμένης διαχείρισης των οικονομικών πόρων που εξασφάλισε το πρόγραμμα αλλά και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν σε μεγάλο βαθμό πολλές δυσκολίες που προέκυψαν στη πορεία με επιτυχία και αξιοσημείωτη διαφάνεια.

Όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα αν δεν προϋπήρχαν δύο προϋποθέσεις:
(1) η θέληση και η ετοιμότητα των ίδιων των μεταναστών
(2) και η ουσιαστική συστηματική υποστήριξη από το συνδικαλιστικό κίνημα και συγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ .
Παρ όλο που είναι άγνωστο αν θα συνεχίσει η εμπειρία αυτή μετά το τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος το σημαντικό είναι ότι έχει δείξει σε μεγάλο βαθμό ένα συγκεκριμένο λειτουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο μετάβασης των μεταναστών συστηματικά και σταδιακά από απλώς περιθωριοποιημένες ομάδες ή ατομικά σε ομάδες που πράττουν στοχευόμενες δράσεις προς την ενθάρρυνση για αυτό οργάνωση των μεταναστών. Η ευελιξία που χαρακτηρίζει το συνδικαλιστικό κίνημα ως προς την μη κυβερνητική του μορφή από την μία και η βαρύτητα της θεσμική του θέσης στην κοινωνία δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον να προχωρήσει ομαλά όλη η διαδικασία. Έτσι πάνω από 34 οργανώσεις και πλήθος κόσμου έλληνες και μετανάστες, δημοσιογράφοι, ερευνητές, φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίου, άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών αλλά και οργανώσεις που δεν είναι μέλη του ΕΦΜ βρέθηκαν σε αυτή τη δομή. Μία δομή που τους έδωσε την ευκαιρία να καλύψουν ανάγκες τους σε ζητήματα νομικά, οργανωτικά, επαφές με υπηρεσίες και φορείς, εργαλεία και δεξιότητες για ουσιαστική παρέμβαση και γνωριμία με θεσμούς και αρμόδιους φορείς. Μέσα σε όλα αυτά μεταξύ των ομάδων των μεταναστών παρουσιάστηκε ορατή βελτίωση στην εσωτερική λειτουργία των οργανώσεων τους και απόκτηση της δυνατότητας του συντονισμού μεταξύ πολλών εθνοτήτων.

26/7/2007
Μοαβία Αχμετ
Συντονιστής του ΕΦΜ και Εκπρόσωπος του ΕΣΦ

Για το 4ο Newsletter της Α. Σ. Ενδυνάμωση των Οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στην Αγορά Εργασίας, Ιούλιος 2007

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ