Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος απαντά στα ερωτήματα του ΕΦΜ

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος απαντά στα ερωτήματα του ΕΦΜ

O κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την ακόλουθη δήλωση, αναφερόμενος στα θέματα που έθεσε προς τους υποψηφίους προέδρους του ΠΑΣΟΚ το Ελληνικό Forum Μεταναστών με άρθρο στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (21/10/2007) :

«Η Ελλάδα που έχει βιώσει την περιπέτεια της μετανάστευσης ως χώρα εξαγωγής μεταναστών, πρέπει να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και υποδειγματικό τρόπο τους μετανάστες, τώρα που είναι χώρα υποδοχής μεταναστών. Οφείλει να εφαρμόζει χωρίς παρεκκλίσεις και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Οφείλει να τροποποιήσει την εθνική της νομοθεσία σε όσα σημεία αυτή είναι εχθρική με τους μετανάστες ή αποκλίνει από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Ως προς τη νομιμοποίηση των μεταναστών είναι απολύτως αναγκαίο:

α) Να αποσυνδεθεί η ανανέωση της άδειας παραμονής από την ύπαρξη ορισμένου αριθμού ενσήμων. Αρκεί η ύπαρξη ενεργού σύμβασης εργασίας ή η εγγραφή στους καταλόγους του ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση, αρκεί ένας αριθμός ενσήμων, ίδιος με αυτόν που απαιτείται για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας (50-80 ετησίως)

β) Να καταργηθεί η προϋπόθεση του αυξημένου εισοδήματος για την άσκηση του δικαιώματος της οικογενειακής επανένωσης. Η προϋπόθεση αυτή είναι αντίθετη προς τις διεθνείς συμβάσεις αλλά και προς αρχή της ισότητας και την αρχή της προστασίας της οικογένειας, δηλαδή προς τα άρθρα 4 και 21 του ελληνικού Συντάγματος.

γ) Να καταργηθούν οι προβλεπόμενοι στη νομοθεσία περιορισμοί στον τόπο διαμονής και εργασίας και να αποσυνδεθεί η άδεια διαμονής για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας από την απόδειξη ύπαρξης πόρων ύψους τουλάχιστον 60.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι άλλωστε πολύ υψηλότερο του μέσου ετησίου φορολογητέου εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων στη χώρα μας.

δ) Να προβλεφθεί η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα και να απαγορευτεί η απέλαση ή η λήψη διοικητικών μέτρων περιορισμού σε βάρος ανηλίκων μεταναστών.

ε) Να προβλεφθεί ότι τα παιδιά μεταναστών που φοιτούν ή αποφοιτούν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποκτούν αυτομάτως άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας.

στ) Να αντικατασταθεί ο έλεγχος γνώσης της ελληνικής γλώσσας, από την παροχή της πραγματικής δυνατότητας εκμάθησής της σε ειδικά σχολεία ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες.

ζ) Να τεθούν τα απαιτούμενα παράβολα σε λογικά επίπεδα για την οικονομική κατάσταση των μεταναστών.

η) Να ενοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο επίπεδο του Δήμου, να ιδρυθεί Γενική Γραμματεία Μετανάστευσης και Ασύλου στο υπουργείο Εσωτερικών, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με επαρκές και φιλικό προσωπικό, ικανό να χειρίζεται κρίσιμα θέματα, όπως το trafficking.

θ) Να τροποποιηθεί ο Κώδικας Ιθαγενείας ώστε να κινείται στα επίπεδα που κινείται και στις περισσότερες από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ως προς την κοινωνική ένταξη των μεταναστών είναι απολύτως αναγκαίο:

α) Να διασφαλίζεται η ακώλυτη άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της λατρείας για όλους τους μετανάστες, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα της χώρας και στη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

β) Να προβλεφθεί η δυνατότητα πολιτιστικής έκφρασης και δράσης για όλους

γ) Να εφαρμοστεί η σχετική σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι από τους μετανάστες στις δημοτικές εκλογές. Η σχετική πρόταση νόμου που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ Στην προηγούμενη Βουλή είναι ένα σοβαρότατο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, που έχει χαραχθεί το 2001 με την αναθεώρηση του άρθρου 102 του Συντάγματος.

δ) Να προβλεφθεί η εκπροσώπηση των μεταναστών στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Ένταξης που είναι αδιανόητο να λειτουργεί ερήμην των ίδιων των ενδιαφερομένων.

ε) Να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του Ελληνικού Forum Μεταναστών που αποκτά ήδη και νομική προσωπικότητα. Όλα αυτά τα μέτρα είναι όχι μόνον εφικτά αλλά και επιβεβλημένα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά τα μέτρα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Είναι μέτρα που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και υπό την έννοια αυτή αφορούν όχι μόνο τους μετανάστες αλλά όλους τους πολίτες που αντιλαμβάνονται ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση και η κοινωνική ένταξη των μεταναστών είναι όχι μόνο ηθική και θεσμική υποχρέωση αλλά και σημαντικό όφελος για όλη την κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ