Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Τοποθέτηση ΕΦΜ στο σχέδιο νόμου Απρίλιος 2018

Τοποθέτηση ΕΦΜ στο σχέδιο νόμου Απρίλιος 2018

Ακολουθεί η τοποθέτηση εκπροσώπου του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, σχετικά με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής την περασμένη εβδομάδα με τροποποιήσεις στον μεταναστευτικό κώδικα Ν.4251/2014.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Τοποθέτηση του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών στην συνεδρίαση της Παρασκευής 27/4/2018, μετά από πρόσκληση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στην Βουλή των Ελλήνων, σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013 και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις”:

 


Εισηγητής εκ μέρους του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών: Σαμ Ιντρίσου, Μέλος του ΔΣ του ΕΦΜ

Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, αποτελεί θεμελιώδη σκοπό και αποστολή του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, τα τελευταία 15 χρόνια. Πιστεύουμε πως η ένταξη επιτυγχάνεται, αν οι ίδιοι οι μετανάστες αισθανθούν, ότι αποτελούν αναπόσπαστο, αδιαίρετο και ενεργό μέλος της κοινωνίας στη χώρα υποδοχής. Ένταξη για εμάς σημαίνει πρόσβαση στους βασικούς θεσμούς της κοινωνίας, σημαίνει δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα και ισονομία όλων των πολιτών μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Ένταξη σημαίνει συμμετοχή και δικαίωμα στην αγορά εργασίας, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στα θρησκευτικά δικαιώματα, στο πολιτικό σύστημα, στα κοινά.

Θεωρούμε πως η μεταναστευτική πολιτική της χώρας θα μπορούσε κάλλιστα να παρομοιαστεί με μια “καυτή” πατάτα που “πετιέται” από την εκάστοτε κυβέρνηση στην επόμενη, εδώ και πολλά χρόνια. Φτάνοντας έτσι στο σημείο η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία να γίνεται από τους ίδιους τους μετανάστες και μερίδα Ελλήνων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε αυτό το πλαίσιο καλωσορίζουμε κάθε προσπάθεια για χάραξη Εθνικής Στρατηγικής επί του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος, όπως και στο παρελθόν, αλλά ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να συνοδευτεί με την πλήρη συνεργασία και διαλλακτικότητα μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με την εις βάθος επίγνωση αλλά και την ισχυρή βούληση που απαιτείται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Ο φορέας μας έχει ήδη καταθέσει, από τις 18 Ιανουαρίου 2018, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπόμνημα με τις προτάσεις μας για ζητήματα ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα, το οποίο είναι δημοσιευμένο και στην ιστοσελίδα μας. Για το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής αναμένουμε την υποβολή του προς δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να κάνουμε τις τοποθετήσεις μας.

Σε ότι αφορά το σχετικό σχέδιο νόμου για το οποίο διεξάγεται η σημερινή συνεδρία ως προς το προσφυγικό και τους αιτούντες άσυλο, συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις των σχετικών φορέων (όπως το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων κ.ά.)

Η τοποθέτηση και κριτική του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών επικεντρώνεται στις αλλαγές που προτείνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο ΤΈΤΑΡΤΟ μέρος του νομοσχεδίου, και συγκεκριμένα, στο:

Άρθρο 31 Τροποποίηση του ν. 4251/2014

Ως προς την παράγραφο 1:

Καταρχήν, είμαστε θετικοί με τις διατάξεις που επικαιροποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία, μετά την εισαγωγή του θεσμού του συμφώνου συμβίωσης. Παρόλα αυτά παρατηρούμε πως υπάρχει άνιση μεταχείριση των μεταναστών, που είναι ασφαλισμένοι σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ως προς την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της οικογενείας τους, σε σχέση με τους Έλληνες πολίτες.

→ Προτείνουμε είτε την κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, είτε την τροποποίηση της ώστε να ισχύει η ίδια μεταχείριση με τους Έλληνες πολίτες.

Ως προς την παράγραφο 4:

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 στην άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, θα αποκλείσει έναν τεράστιο αριθμό μεταναστών, οι οποίοι διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα και οι οποίοι θα έπρεπε να λάβουν άδεια διαμονής. Κι αυτό γίνεται περιλαμβάνοντας στην τροποποίηση την λέξη “άπαξ” για την χορήγηση άδειας διαμονής, αλλά και απαλείφοντας τις περιπτώσεις που δικαιολογούσαν τη μέχρι τώρα χορήγηση τέτοιας αδείας διαμονής, όπως:

  • η είσοδος στη χώρα με Visa τουλάχιστον 3 έτη πριν την υποβολή της αίτησης και ιδίως,

  • η κατοχή προηγούμενης άδειας διαμονής, της οποίας η ισχύς είχε λήξει κατά την τελευταία 10ετία πριν την υποβολή της αίτησης.

Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται ως μόνο στοιχείο απόδειξης ισχυρών δεσμών με τη χώρα το γεγονός της 7ετούς συνεχόμενης διαμονής. Ένα τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχούς παραμονής στερεί τη δυνατότητα επαναφοράς στη νομιμότητα προσώπων που έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα και για προσωρινό χρονικό διάστημα μετέβησαν στο εξωτερικό χωρίς πρόθεση οριστικής μετεγκατάστασης από την Ελλάδα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι: η δεύτερη γενιά μεταναστών που αναγκάστηκε να επιστρέψει στην χώρα προέλευσης των γονιών του, αν τυχόν επιλέξει να επιστρέψει στην Ελλάδα -γιατί εδώ έχει ισχυρότερους δεσμούς, δεν μπορεί να κάνει αίτηση για τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής.

Επιπλέον, η προσθήκη της λέξης “άπαξ” για τη χορήγηση της σχετικής αδείας διαμονής, στερεί τη δυνατότητα λειτουργίας της διάταξης ως πάγιου συστήματος επαναφοράς στη νομιμότητα.

Τέλος, η απαίτηση της απόδειξης της 7ετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής με δημόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο τον νόμο (άρθρο 26 του ν. 4251/2014) που απαγορεύει τη συναλλαγή με τη δημόσια διοίκηση μεταναστών που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα.

Προτείνεται:

α) Η απαλοιφή από την παράγραφο 1 της λέξης “άπαξ”

β) Η προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1 της φράσης “ή κατείχε προηγούμενα οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή της εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία 10ετία προ της υποβολής της αίτησης”.

γ) Να δοθεί η δυνατότητα να αιτηθούν για την συγκεκριμένη άδεια τα παιδιά που έχουν γεννηθεί και φοιτήσει σε σχολείο στην Ελλάδα, και για κάποιο λόγο γύρισαν στην χώρα καταγωγής των γονιών τους προσωρινά.

Τέλος, επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόμου: Επισημαίνουμε το υπέρογκο ύψος των παραβόλων για έκδοση αδείας διαμονής, που δεν είμαστε σίγουροι αν τελικά χρησιμοποιούνται τα έσοδα αυτών για σκοπούς προς το όφελος και το συμφέρον των μεταναστών. Για το λόγο αυτό και με αφορμή την άνω διάταξη, προτείνουμε τη δραστική μείωση των παραβόλων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ