Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Ίδρυμα Ν. Γ. Παπαδημητρίου: υποτροφίες σε 5 αλλοδαπούς αριστούχους τελειόφοιτους Λυκείου το 2007

Ίδρυμα Ν. Γ. Παπαδημητρίου: υποτροφίες σε 5 αλλοδαπούς αριστούχους τελειόφοιτους Λυκείου το 2007

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Το Ίδρυμα Ν. Γ. Παπαδημητρίου ανακοινώνει ότι χορηγεί υποτροφίες: Α1) σε 22 αριστούχους τελειόφοιτους Λυκείου που θα αποφοιτήσουν το 2007 από Λύκεια της Αράχοβας του Νομού Βοιωτίας (2 μαθητές) και των Νήσων Λέσβου (11 μαθητές) , Χύδηρα Λέσβου (1 μαθητής), Άνδρου (2 μαθητές), Κόρθι Άνδρου (2 μαθητές),Σπετσών (2 μαθητές) και Ύδρας (2 μαθητές)και θα εισαχθούν το ίδιο έτος σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Βασικό κριτήριο επιλογής των υποτρόφων θα είναι ο βαθμός του απολυτηρίου του Λυκείου και σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο βαθμός (μόρια) που έτυχαν στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις διαιρουμένου δια του αριθμού των μαθημάτων στα οποία διαγωνίστηκαν.

Α2) σε 12 φοιτητές, του όποιου έτους σπουδών τους, Ανώτατων Ελληνικών και μόνο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που κατάγονται από την Αράχοβα του Νομού Βοιωτίας (1 φοιτητής) και τις Νήσους Λέσβο (6 φοιτητές) , Χύδηρα Λέσβου (1 φοιτητής), Άνδρο (1 φοιτητής), Κόρθι Άνδρου (1 φοιτητής),Σπέτσες (1 φοιτητής) και Ύδρα (1 φοιτητής). Βασικό κριτήριο επιλογής των υποτρόφων θα είναι να έχουν επιτύχει στα 4/5 των μαθημάτων του έτους 2006-2007 και ο μέσος όρος των βαθμών τους στα μαθήματα αυτά να είναι το άριστα. Η επιλογή θα αρχίζει από τον πιο υψηλόβαθμο.

Α3) σε 5 αλλοδαπούς αριστούχους τελειόφοιτους Λυκείου το 2007 που θα εισαχθούν το ίδιο έτος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Βασικό κριτήριο επιλογής των υποτρόφων θα είναι ο βαθμός του απολυτηρίου του Λυκείου και σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο βαθμός (μόρια) που έτυχαν στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις διαιρουμένου δια του αριθμού των μαθημάτων στα οποία διαγωνίστηκαν.

Το ποσό της κάθε υποτροφίας που ορίζεται σε 200 Ευρώ μηνιαίως, θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον μήνα Οκτώβριο 2007 και θα διαρκεί μέχρι τέλους των κανονικών σπουδών εφ όσον επιτυγχάνουν στα 4/5 των μαθημάτων κάθε εξεταστικής περιόδου και συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας άριστα. Σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων αυτών, η υποτροφία του πρώτου έτους θα λήξει τον Ιούνιο του 2008. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει έως την 31η Οκτωβρίου 2007 να αποστείλουν στην διεύθυνση του Ιδρύματος Μεσολογγίου 8, 145 61 Κηφισιά, τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για Α1 & Α2:
1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Ελληνικής Ιθαγένειας (Α1-Α2).
2. Απολυτήριο Λυκείου, από Λύκεια της Αράχοβας του Νομού Βοιωτίας και των Νήσων Λέσβου, Άνδρου, Σπετσών και Ύδρας με χρονολογία αποφοίτησης το 2007 (Α1).
3. Βαθμολογία της σχολής τους, ακαδημαϊκού έτους 2006-2007, με μέσο όρο στα 4/5 των μαθημάτων άριστα (Α2).
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (Α1-Α2).
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία εκδόσεως όχι πριν την 30η Ιουνίου 2007 (Α1-Α2).
6. Ατομικό δελτίο επιτυχίας (Α1).
7. Διεύθυνση και τηλέφωνο μόνιμης και προσωρινής κατοικίας (Α1-Α2).
8. Οδηγό σπουδών (Α2).
9. 3 πρόσφατεςφωτογραφίες (Α1-Α2).

Δικαιολογητικά για Α3:
1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
2. Απολυτήριο Λυκείου με χρονολογία αποφοίτησης το 2007.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία εκδόσεως όχι πριν την 30η Ιουνίου 2007.
5. Ατομικό δελτίο επιτυχίας.
6. Διεύθυνση και τηλέφωνο μόνιμης και προσωρινής κατοικίας.
7. 3 πρόσφατες φωτογραφίες. Κηφισιά 02 Ιουλίου 2007

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι αριστούχοι να στέλνουν δικαιολογητικά, άσχετα με τον αριθμό υποτρόφων που παίρνουμε σε κάθε περιοχή βάσει καταστατικού, γιατί σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός υποτρόφων σε κάποια περιοχή θα παίρνουμε υποτρόφους άλλων περιοχών μέχρι να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός υποτροφιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ