Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Γραφεία ενημέρωσης και παροχής υποστήριξης μεταναστευτικών κοινοτήτων

Γραφεία ενημέρωσης και παροχής υποστήριξης μεταναστευτικών κοινοτήτων

Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγκεκριμένα της Δράσης 1.3./10 «Υποστήριξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων για την οργάνωσή τους σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο»  που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Forum Μεταναστών πρόκειται να δημιουργηθούν 2 γραφεία  για την ενημέρωση και την παροχή υποστήριξης των μεταναστευτικών κοινοτήτων στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Ειδικότερα  στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης το Ελληνικό Forum Μεταναστών έχει αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία των εν λόγω γραφείων ενημέρωσης και υποστήριξης των μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δράσης έχουν προκύψει οι εξής θέσεις:

2 θέσεις γραμματέων για το γραφείο της Αθήνας & μία θέση για τη Θεσσαλονίκη

Οι γραμματείς πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου, γνώση χρήσης υπολογιστών και να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά). Σχετική εμπειρία  σε μεταναστευτικά ζητήματα ή εθελοντική δράση ,  καθώς και η γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα. 

1 θέση υπεύθυνου σύνταξης οδηγού ενημέρωσης στο γραφείο της Αθήνας

Ο υπεύθυνος σύνταξης του οδηγού ενημέρωσης πρέπει να έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. Νομικών ή Κοινωνικών Επιστημών, γνώση χειρισμού υπολογιστών, γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας και σχετική εμπειρία σε μεταναστευτικά ζητήματα. Γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

4 θέσεις Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη

Δεδομένων των καθηκόντων των διαπολιτισμικών μεσολαβητών – που περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τους μετανάστες για την γνωστοποίηση του προγράμματος και την επαφή τους με τα γραφεία και τις εξωτερικές αυτών δράσεις, – αυτοί θα επιλεγούν με βάση τη χώρα προέλευσής τους, τις γλωσσικές-πολιτισμικές ομάδες από τις οποίες προέρχονται (Πακιστάν-Μπαγκλαντές-Αραβόφωνες Χώρες), το βαθμό εξοικείωσής τους με τον πολιτισμό και τη γλώσσα τόσο της χώρας καταγωγής τους όσο και της ελληνικής το επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, μόρφωση, απασχόληση και θρήσκευμα θα ληφθούν υπόψη μόνο στο βαθμό που ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα του μεταναστευτικού πληθυσμού καθώς και στο βαθμό που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καθηκόντων τους.

3 Θέσεις Διερμηνέων 

Στα πλαίσια των εξωτερικών δραστηριοτήτων της υλοποίησης της δράσης στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις και σεμινάρια. Για τις επισκέψεις αυτές είναι αναγκαίο να υπάρχουν άτομα από το χώρο των μεταναστευτικών κοινοτήτων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως επικοινωνιακός-διαμεσολαβητικός  κρίκος ανάμεσα στο μεταναστευτικό πληθυσμό αυτών των χώρων και τους φορείς της δράσης που θα παραστούν εκεί για την ενημέρωση. 

9 θέσεις δικηγόρων στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη.

Οι δικηγόροι πρέπει να έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο δίκαιο των αλλοδαπών και στο χώρο προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παρακαλείσθε θερμά, όπως εκφράσετε το ενδιαφέρον σας το αργότερο έως την Τρίτη 15  Μαῒου. 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος  επικοινωνήστε με την κ. Αναστασία Γεωργίου στο γραφείο του Ε.Φ.Μ. (ώρες γραφείου 10-5)

Τηλ Επικοινωνίας: 210 8831620

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ