Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, διοργάνωσαν την Τετάρτη 30 και Πέμπτη 31/05 τρία εργαστήρια σχετικά με ζητήματα ένταξης μεταναστών. Τα εργαστήρια οργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο», με τη συμμετοχή πολλών μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων. ">
Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

«Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

«Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, διοργάνωσαν την Τετάρτη 30 και Πέμπτη 31/05 τρία εργαστήρια σχετικά με ζητήματα ένταξης μεταναστών. Τα εργαστήρια οργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο», με τη συμμετοχή πολλών μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων.

 

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, διοργάνωσαν την Τετάρτη 30 και Πέμπτη 31/05 τρία εργαστήρια σχετικά με ζητήματα ένταξης μεταναστών. Τα εργαστήρια οργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο», με τη συμμετοχή πολλών μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία και εδραίωση μιας ευρύτερης πλατφόρμας συνεργασίας & διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων μεταναστευτικών ευρωπαϊκών φορέων και οργανώσεων καθώς και η διάχυση γνώσεων και εμπειρίας σε σχέση με αποτελεσματικές ενταξιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότεροι στόχοι του είναι: α) η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τον τρόπο συγκρότησης, λειτουργίας και οργάνωσης μεταναστευτικών κοινοτήτων σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. β) η συλλογή και παρουσίαση λειτουργικά αποτελεσματικών μοντέλων σύστασης ενός συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των μεταναστών γ) η προώθηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών σε ζητήματα που άπτονται των πολιτικών ένταξης των μεταναστών και δ) η ανάδειξη ενός Ελληνικού μοντέλου οργάνωσης/ θεσμικής εκπροσώπησης μεταναστών, με αφετηρία τον νεοσύστατο θεσμό των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (Ν 3852/2010, ΦΕΚ 87Α, άρθρο 78)

Στο πλαίσιο της διάχυσης της ευρωπαϊκής εμπειρίας και της ανταλλαγής μοντέλων θεσμικής εκπροσώπησης μεταναστών, στα εργαστήρια συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ακόλουθες μεταναστευτικές οργανώσεις από χώρες της Ε.Ε.


Οργάνωση

Χώρα δράσης

BAGIV (Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland)

Γερμανία

LOM

Ολλανδία

New Communities Partnership

Ιρλανδία

The Council for Ethnic Minorities

Δανία

Minderheden Forum

Βέλγιο


Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στα εργαστήρια ήταν κατά κύριο λόγο οι ακόλουθες:


 • Νομικό πλαίσιο για τη μετανάστευση στην Ελλάδα

 • Ρατσιστική βία ενάντια σε μετανάστες

 • Σύνδεση νόμιμης παραμονής μεταναστών με την εργασία

 • Δικτύωση μεταναστευτικών οργανώσεων στην Ελλάδα σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο. Ανάγκες, εμπειρία και προοπτικές

 • Οι μεταναστευτικές κοινότητες και οργανώσεις ως παράγοντας ένταξης στην τοπική κοινωνία

 • Δικτύωση μεταναστευτικών οργανώσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάγκες, προοπτική, εργαλεία


 • Μεταναστευτικός τύπος στην Ελλάδα

 • Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και θεσμικό ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Κύριοι εισηγητές στα εργαστήρια ήταν οι κ.κ:


 • Βασίλης Καρύδης, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 • Κωστής Παπαϊωάννου, πρώην πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

 • Απόστολος Καψάλης, ερευνητής στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

 • Δημήτρης Κατζουράκης, εφημερίδα “Albania Press

 • Ελένη Χατζηδημητρίου, πρόεδρος Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγίου Δημητρίου


Στα εργαστήρια συμμετείχαν εκπρόσωποι μεταναστευτικών κοινοτήτων - μελών του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών. Τόσο στις συζητήσεις που διεξήχθησαν όσο και στις επιτόπιες επισκέψεις σε μεταναστευτικούς συλλόγους και κοινότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κοινό σημείο ήταν οι εμφανείς ατέλειες στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική, οι οποίες οδηγούν στην ελλιπή αντιπροσώπευση των μεταναστών στη δημόσια ζωή.


Έγινε επίσης ορατή η έλλειψη ενός σχετικού μοντέλου θεσμικής εκπροσώπησης μεταναστών, ανάλογου με τα όσα αναπτύχθηκαν με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία. Τέλος, τέθηκαν οι βάσεις για την περαιτέρω συνεργασία των οργανώσεων που συμμετείχαν στη συνάντηση μέσα από μοντέλα και εργαλεία δικτύωσης που σχεδιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ενώ συμφωνήθηκαν οι βασικές αρχές λειτουργίας και τα περιεχόμενα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ