Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Κοινοτικά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Κοινοτικά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Α. «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»

Υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»   που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Φόρουμ για την Ισότιμη Ένταξη - Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΤΑΙΟΣ


 

 

Αρκαδικό Δικτυο για την Κοινωνική Συνοχή - Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

 

Β.«Δράσεις υποστήριξης υπηκόων τρίτων χωρών (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο)»

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Δράση Β3/2011: «Γιουνανί μεαμοζάμ, καρ καρντάμ μεαμοζάμ» (Μαθαίνω Ελληνικά, μαθαίνω μια δουλειά)

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ - Δράση 1.1.α/2011: «Δημιουργία γραφείων Νομικής και Διοικητικής υποστήριξης και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για νομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών"

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΡΑΣΗ 1.2/2010: Γραφεία Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών που διαβιούν νόμιμα στη χώρα

 

 

______________________________________________________________________________________

Δείτε επίσης παλιότερα έργα που υλοποίησε ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε.

Συμμετοχή σε Προγράμματα EQUAL Ι & ΙΙ (περιόδου 2002-2008)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (περιόδου 2005-2009)

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες «Adapt», «Leonardo da Vinci», «Απασχόληση» (περιόδου 1995-2000)

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ