Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Προφίλ

Προφίλ

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (Ε.Φ.Μ.) είναι ένα Δίκτυο Μετανατευτικών Οργανώσεων και Κοινοτήτων. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 και τα μέλη του σήμερα είναι 40 περίπου οργανώσεις. Είναι μια μορφή αυτοργάνωσης των μεταναστών, με βάση ένα συλλογικό πρόγραμμα δράσης που διαμορφώθηκε μέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις με στόχο την εκπροσώπηση και την ενδυνάμωση της φωνής των μετανναστών, των οργανώσεων και των κοινοτήτων τους στην Ελλάδα και την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωννία.
Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών αναγνωρίστηκε ως σωματείο δευτεροβάθμιας οργάνωσης το 2008 με την απ’ αριθμ. 991/08 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα ειδικά βιβλία με αυξ. Αρ. 27301 στις 14/4/2008

Αποστολή
Το ΕΦΜ είναι πολυπολιτισμική οργάνωση αφιερωμένη στην ενδυνάμωση των μεταναστών με στόχο την συλλογική δημόσια έκφραση και εκπροσώπηση τους. Ειδικότερη αποστολή του Ε.Φ.Μ. είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των μεταναστών ως άτομα και συλλογικότητες, η δημόσια εκπροσώπηση των μεταναστών και των οργανώσεων και κοινοτήτων που απαρτίζουν το Φόρουμ, η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αλληλεγγύης και κοινής δράσης με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών και η προώθηση των θέσεων, των προτάσεων και των αιτημάτων τους στη δημόσια συζήτηση, στη σχέση με το κράτος, την κυβέρνηση , τους πολιτικούς φορείς, το Κοινοβούλιο, καθώς και με τις δημοτικές και τοπικές αρχές και τους άλλους φορείς.

Όραμα
Όραμα του ΕΦΜ είναι να αποτελούν οι μετανάστες παράγοντα θετικής συμβολής στην προώθηση των αξιών και των ιδεωδών της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δημιουργικής πολυπολιτισμικότητας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών, σ’ εθνικό και ενωτικό επίπεδο όπως αυτά θεσπίζονται στο Ελληνικό και Διεθνές δίκαιο.

Σκοπός
Σκοπός και στόχος του ΕΦΜ είναι να συμβάλλει στην ισότιμη ένταξη και συμμετοχή των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. Η δράση του ΕΦΜ βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πρωταρχική εμπλοκή και ισότιμη δημόσια παρουσία και εκπροσώπηση των ίδιων των μεταναστών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ