Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Αντιρατσιστικός Χάρτης 2006 της Αυτοδιοίκησης

Αντιρατσιστικός Χάρτης 2006 της Αυτοδιοίκησης

Τον Αντιρατσιστικό Χάρτη για τους δήμους και τις νομαρχίες παρουσίασαν

στις 13/10/2006 η Κίνηση Πολιτών κατά του ρατσισμού, η οργάνωση SOS Ρατσισμός και η Ενωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, που συναντήθηκαν στο Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών:

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Αντιρατσιστικός Χάρτης 2006 της Αυτοδιοίκησης

Εμείς, οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, που υπογράφουμε αυτό το κείμενο:

Εμπνεόμενοι από τις βαθιά δημοκρατικές παραδόσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποφασισμένοι να αγωνιστούμε εναντίον κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού και να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο θεσμός αυτός για να επικρατήσουν στις κοινωνίες μας οι αρχές της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και της μη διάκρισης.

Εκφράζοντας, την προσήλωσή μας στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το σεβασμό μας στις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, (ειδικότερα στην ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη), που προβλέπουν την κατοχύρωση και την άσκηση με όρους ισότητας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό και οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου βίου. Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους για την κοινωνική συνοχή και τις δημοκρατικές αξίες από την εξάπλωση των φαινομένων της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα άρθρα 214 και 215 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/06) , που ορίζουν ρητά ότι «Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων, χωρίς διάκριση, στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Διασφαλίζουν επίσης την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης των δημοτών και κατοίκων στην πληροφόρηση και μεριμνούν για τη διαρκή βελτίωση της διαφάνειας της δράσης τους και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής».

Διακηρύσσουμε

Τη θέληση και δέσμευσή μας να εφαρμόσουμε τις ακόλουθες αρχές, κανόνες και δράσεις ως στελέχη της Αυτοδιοίκησης:

1. Να μην εκθέτουμε, δημοσιεύουμε, διανέμουμε ή υποστηρίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο, απόψεις και θέσεις που υποδαυλίζουν ή προωθούν αισθήματα, αντιλήψεις και πρακτικές ξενοφοβίας και ρατσισμού στις τοπικές κοινωνίες.

2. Να εργαζόμαστε από τις θέσεις των αιρετών της Αυτοδιοίκησης –Δημάρχων, Νομαρχών, Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβούλων–στο μέτρο των δυνατοτήτών μας για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, εθνικής, κοινωνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή λόγω αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικής προτίμησης, που στερούν από συνανθρώπους μας στοιχειώδη δικαιώματα στην εργασία, στέγαση, εκπαίδευση, διακίνηση, ψυχαγωγία και σε άλλα κοινωνικά αγαθά.

3. Να επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση σε αιρετές θέσεις, σε νομικά πρόσωπα και άλλες δραστηριότητές μας ομάδων που είναι ευάλωτες σε διακρίσεις, ώστε να μπορούν να προβάλουν τα προβλήματά τους και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

4. Να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα των μεταναστών και προσφύγων και να διευκολύνουμε την κοινωνική τους ένταξη, δημιουργώντας γραφεία ενημέρωσής τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και ενισχύοντας δραστηριότητες σε σχολεία, που φοιτούν παιδιά μεταναστών και προσφύγων.

5. Να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες και υποδομές που θα οδηγήσουν στην άρση των εμποδίων για την άσκηση των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων, καθώς και άλλων ομάδων που υφίστανται διακρίσεις, και ιδίως να παρέχουμε δωρεάν νομική βοήθεια προς τους ίδιους (π.χ. με ειδικά σεμινάρια) από τους ήδη υπάρχοντες νομικούς συμβούλους του Δήμου, κυρίως στο ζήτημα της διαδικασίας οικογενειακής συνένωσης και στο περίπλοκο ζήτημα των ενσήμων, καθώς και σε περιπτώσεις ύπαρξης διακρίσεων που λαμβάνουν χώρα στα όρια του Δήμου ή της Νομαρχίας κατά παράβαση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Νόμος 3304/06). Να εξασφαλίζουμε την πρόσβαση των ομάδων αυτών σε αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στους αντίστοιχους χώρους.

6. Να συμπεριλάβουμε σε έναν «Οδηγό Δικαιωμάτων» για τους δημότες μας ειδική αναφορά στα δικαιώματα των μεταναστών και των άλλων κατηγοριών που υφίστανται διακρίσεις.

7. Να εξασφαλίσουμε την ενημέρωση και εκπαίδευση του υπαλληλικού προσωπικού του Δήμου ή της Νομαρχίας, ώστε όλες οι υπηρεσίες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις παραπάνω αρχές, κανόνες και στόχους.

8. Να συνεργαζόμαστε με τις οργανώσεις των ομάδων αυτών, καθώς και με τους φορείς που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους (αντιρατσιστικές κινήσεις, οργανώσεις και επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ) για την υλοποίηση πολιτικών μη διάκρισης και κοινωνικής ένταξης.

9. Να ενθαρρύνουμε παραχώρηση κάποιων σχολείων τις απογευματινές, εκτός λειτουργίας ώρες, για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε παιδιά μεταναστών που ζουν και εργάζονται στα όρια του Δήμου ή της Νομαρχίας.

10. Να θεσπίσουμε τη λειτουργία ενός συμβουλευτικού σώματος εκλεγμένου – ατύπως – από τους ίδιους τους μετανάστες, ώστε να διατυπώνουν άποψη για τα δικά τους αιτήματα που άπτονται της σχέσης τους με τον τόπο κατοικίας τους (π.χ. ωράρια συγκοινωνιών). Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν θετική η δημιουργία μιας υπεύθυνης "επιτροπής μετανάστευσης ανά Δήμο» (Ν. 3463/2006, άρθρο 101 "Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου" )", η οποία θα υπάγεται στους ευρύτερους θεματικούς τομείς κοινωνικής προστασίας της κάθε περιοχής, ώστε τα προβλήματα να συζητούνται μέσω αρμοδίων οργάνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ