Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ) είναι ένα δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων στην Ελλάδα. Λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο σωματείο, ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002, και τα μέλη του σήμερα αριθμούν περί τις 40 συλλογικότητες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Η προώθηση της ένταξης των μεταναστών ενισχύοντας την ατομική και συλλογική ευθύνη και συμμετοχή τους, μέσω συνεργασίας με τους θεσμούς, τις ΜΚΟ και την κοινωνία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΟΡΑΜΑ:

Οραματιζόμαστε μια κοινωνία, στην οποία οι μετανάστες έχουν ίσα δικαιώματα και απολαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση, συνδιαλέγονται και συμπορεύονται με τους Έλληνες με αλληλοσεβασμό, καθιστώντας την διαφορετικότητα πηγή ανάπτυξης και προόδου για όλους.

ΑΞΙΕΣ:

Αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο, που προστατεύεται με την εξασφάλιση των βασικών του δικαιωμάτων όπως είναι το δικαίωμα στην τροφή, τη στέγαση, την εργασία, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή στα κοινά.

Iσότητα - ισονομία, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Αλληλεγγύη, σε μετανάστες και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως πρόσφυγες, ανέργους και φτωχούς.

Δημοκρατία, ως στάση ζωής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Δικαιοσύνη, ως βάση για αμοιβαία ευθύνη και κοινωνική συνοχή.

Συνεργασία - Συλλογικότητα, που στηρίζεται στον διάλογο και την κατανόηση και οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο.

 greek forum of migrants staff 2017  

ΣΚΟΠΟΣ:

Ο βασικός μας σκοπός είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών και η ισότιμη εργασιακή και κοινωνική ένταξη.

ΔΡΑΣΗ:

Για να πετύχουμε το σκοπό μας, ενεργοποιούμαστε και δρούμε προς τους εξής επιμέρους στόχους:

 1. ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Προώθηση της αλλαγής του ελληνικού & ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και των πολιτικών που εφαρμόζονται.

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Προώθηση της επικοινωνίας, της  συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων και της ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών.

 1. ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Ενδυνάμωση των μεταναστών και των οργανώσεών τους για να προωθούν την ένταξή τους με ατομική και συλλογική ευθύνη.

 1. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ: Συμβολή στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού. 


ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Για την υλοποίηση του έργου και των δράσεών μας ενεργοποιούμαστε σε τρεις διαφορετικούς, αλληλένδετους όμως, χώρους: στις κοινότητες των ίδιων των μεταναστών, μέσα στην ελληνική κοινωνία, και απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία, με τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της.

Σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, συμβάλλουμε:

 • στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • στην προώθηση των προτάσεων και των αιτημάτων τους και στην εκπροσώπηση στη δημόσια συζήτηση με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και τα θεσμικά της όργανα, τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς
 • στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα
 • στην αυτό-οργάνωση των κοινοτήτων και στην εκπαίδευση των στελεχών τους ώστε να δρουν ενεργά και υπεύθυνα για την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία

Όσον αφορά στην ελληνική κοινωνία, φροντίζουμε για:

 • την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
 • την παράλληλη προώθηση των αξιών της πολυπολιτισμικότητας, της δημοκρατικής συμβίωσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότιμης συμμετοχής στα κοινά
 • τη συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συνδικαλιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς και Κοινωνικές Οργανώσεις
 • τη συμμετοχή σε δράσεις έρευνας, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, είτε ως συλλογικός φορέας των μεταναστευτικών κοινοτήτων είτε από κοινού με συνεργαζόμενους κοινωνικούς εταίρους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Όσον αφορά στην Ελληνική Πολιτεία, ενεργοποιούμαστε έντονα για:

 • τη συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν στους μετανάστες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που τους αφορούν
 • την κατάρτιση και επεξεργασία προτάσεων και τη χρήση εργαλείων όπως υπομνήματα, συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις, συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία κτλ., προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων
 • τη συμμετοχή στη βελτίωση όχι μόνο του μεταναστευτικού νόμου, αλλά όλου του φάσματος των νόμων, κανονισμών και διατάξεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των μεταναστών, απ` όποιο όργανο ή θεσμό της Πολιτείας κι αν πηγάζουν.

Η συνεργασία και ο εποικοδομητικός δημόσιος διάλογος μεταξύ των τριών αυτών χώρων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού μας, καθώς απαιτείται τόσο η ενεργός συμμετοχή των μεταναστευτικών κοινοτήτων και η αποδοχή εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας, όσο και τα θεσμικά πλαίσια που θέτει η Πολιτεία, για να οδηγηθεί τελικά μια πολυπολιτισμική κοινωνία σε αρμονική συνύπαρξη και πρόοδο.


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ:

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002. Αναγνωρίστηκε ως σωματείο δευτεροβάθμιας οργάνωσης το 2008 με την υπ` αρ. 991/08 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα ειδικά βιβλία με α/α 27301 στις 14/4/2008. Οι τελευταίες εκλογές ανάδειξης εκτελεστικής επιτροπής για την επόμενη τριετία 2022 - 2025 διεξήχθησαν κατά τον Οκτώβριο 2022, και η εκλεγμένη σύνθεσή της είναι η εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΜ (2022 - 2025)

 • Πρόεδρος: Μοαβία Μ. Αχμέτ, Ελληνο-Σουδανικός Σύνδεσμος Φιλίας
 • ΑντιπρόεδροςΑβνταντίλ Μικαμπερίτζε, Γεωργιανό Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΥΚΑΣΟΣ
 • Γενικός ΓραμματέαςΕρμάλ Σούλαϊ, Αλβανική Κοινότητα Ελλάδος
 • Ταμίας: Ήρα Λόντο, Αλβανική Κοινότητα Ελλάδος
 • ΜέλοςΡίτα Λαουάνι-Ομολουάκε, Σύλλογος Νιγηριανών Γυναικών Ελλάδας
 • ΜέλοςΜοχτάρ Ρεζάι, Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα
 • ΜέλοςΑμπντουλάι Σοκ, Σενεγαλέζικη Κοινότητα Ελλάδος

Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών ορίστηκε ο κος Μοαβία Μ. Αχμέτ. Απουσία του Α` Συντονιστή (Προέδρου) του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και την εκπροσώπηση του Φορέα ο Β` Συντονιστής (Αντιπρόεδρος) κ. Αβνταντίλ Μικαμπερίτσε.

Διαβάστε τη σύνθεση του ΔΣ κατά την περίοδο 2016 - 2019.

Διαβάστε τη σύνθεση του ΔΣ κατά την περίοδο 2019 - 2022


 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

AFRICA:   ΑΦΡΙΚΗ:

BURUNDI

Burundian Community in Greece Κοινότητα Μπουρούντι στην Ελλάδα

CAMEROON

Association of Cameroonians of Greece Σύλλογος Καμερουνέζων Ελλάδας  
CONGO Congolese Community in Greece Κονγκολέζικη Κοινότητα της Ελλαδας  
ETHIOPIA Ethiopian Socio-Cultural Center "Aithiops" Αιθιοπικό Κοινωνικό - Πολιτιστικό Κέντρο "Αιθίοψ"  
GΑΜΒΙΑ Gambian Community in Greece Κοινότητα Γκάμπιας στην Ελλάδα
GHANA Ghanian Community in Greece Κοινότητα Γκάνας στην Ελλάδα  
GUINEA Union of Guinea of Greece Κοινότητα Πολιτών Γουϊνέας  
KENYA Kenyan Community in Greece (KCG) Κενυατική Κοινότητα Ελλάδας  
MADAGASCAR Union of Madagascar Επιτροπή Μεταναστών από τη Μαδαγασκάρη  
NIGERIA Nigerian Women Organisation of Greece Σύλλογος Νιγηριανών Γυναικών Ελλάδας  
NIGERIA Nigerian Community of Greece Νιγηριανή Κοινότητα στην Ελλάδα  
SENEGAL Association of Senegalese of Athens Ένωση Σενεγαλέζων Ελλάδας  
SIERRA LEONE Unione of Sierra Leonese Ένωση Σιέρα Λεόνε στην Ελλάδα  
TANZANIA Tanzanian Community in Greece Τανζανική Κοινότητα Ελλάδας  
IVORY COAST Communauté ivoirienne de la Grèce Ιβοριανή Κοινότητα Ελλάδας
ZANZIBAR Zanzibar Association in Greece Κοινότητα Ζανζιμπάρης στην Ελλάδα  
     
ASIA:   ΑΣΙΑ:
AFGHANISTAN Afghan Migrants & Refugees Community in Greece Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα
 BANGLADESH Bangladeshi Community of Greece Κοινότητα των εν Ελλάδι Μπανγκλαντεσιανών
 INDIA Greek Indian Cultural Company Ελληνο-ινδική Πολιτιστική Εταιρεία
PAKISTAN Pakistan Community in Greece Πακιστανική Κοινότητα στην Ελλάδα
 PAKISTAN Greek Pakistan Association of Greece Ελληνοπακιστανικός Σύλλογος Ελλάδας
     
EASTERN EUROPE:   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ:
 ALBANIA Federation of Albanian Communities in Greece  Oμοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος
 GEORGIA  Georgian Cultural Center "Caucasus" Γεωργιανό Πολιτιστικό Κέντρο "Καύκασος"
 GEORGIA  Greek Georgian Union "Dioskouria" Ελληνο γεωργιανή Ένωση "η Διοσκουρία"
 MOLDOVIA Hellenic Moldovans Association «ΟΡΦΕΥ» Ελληνομολδαβικός Σύνδεσμος «ΟΡΦΕΥ»
ROMANIA Union of Romanian Women in Greece Ένωση Γυναικών από τη Ρουμανία στην Ελλάδα
 UKRAINE Ukrainian Community `The land of stork` Κοινότητα των Ουκρανών στην Ελλάδα «Η γη του πελαργού»
 UKRAINE Support and promotion center of cultural heritage “Trembita” Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομίας ΤΡΕΜΠΙΤΑ
     
MIDDLE EAST:              ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ:
 EGYPT Egyptian Community in Greece "El Rapta" Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων στην Ελλάδα El Rapta
 PALESTINE Palestinian Workers Union in Greece Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων στην Ελλάδα
 SOMALIA Somalian Community in Greece Κοινότητα Σομαλίας στην Ελλάδα
 SUDAN Greek Sudanese Frienship League Ελληνο-Σουδανικός Σύνδεσμος Φιλίας
 SUDAN Sudanese Community Σουδανική Κοινότητα
 SYRIA Association of Free Expats of Syria Σύλλογος Ελεύθερων Απόδημων Σύρων
 SYRIA Syrian House in Greece Στέγη Σύρων Ελλάδας
  Arab Association in Ambelokipi - Athens Σύλλογος της Αραβικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Αθηνών
     
NETWORKS:   ΔΙΚΤΥΑ:
  African Network in Greece Aφρικανικό Δίκτυο Ελλάδος  
  Migrant Women Network "Dimitra" Δίκτυο Συνεργασίας για την Μετανάστρια "Δήμητρα"
  United African Women Organization Greece Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής
  Zagel Refugee Group Zagel Ομάδα Προσφύγων
  LGBT Refugee Group ΛΟΑΤΚΙ Ομάδα Προσφύγων

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ